General terms for use of Nimber

For at en leveranse skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte, er det viktig at både oppdragsgivere og bringere gjør seg kjent med hvilke regler som gjelder. Både oppdragsgivere og bringere har ansvar for at en forsendelse går som den skal, og disse vilkårene har til hensikt å sikre at alle parter vet hvilke ansvar de har ved en forsendelse.

Select your preferences

United States
EN English (US)
$ USD
Save

Did we guess right?

You are from United States, you speak English (US) and you use USD

No Yes